PL

FOB-Decor Sp. zo.o.

KRS 0000175801 | REGON 278132246
NIP 649 21 24 052  | BDO 000039240

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 50 400,00 zł PLN wpłacony w całości.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych, aby poprawić komfort przeglądania.This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.