PL

CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Bezpieczeństwo pracowników
Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Firmy w Grupie Tradepol postępują zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy integralną częścią społeczności, czujemy się za nią współodpowiedzialni, dlatego z roku na rok zwiększamy inwestycje w zasoby ludzkie, budowanie pozytywnych relacji z otaczającą nas społecznością oraz ochronę środowiska naturalnego. Szanujemy ludzi jak i otoczenie zewnętrzne wokół nas, patrzymy w przyszłość, dlatego działamy tak aby rozwijać się jako Grupa lecz w zrównoważony sposób.

Odpowiedzialni

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Kładziemy ogromny nacisk na ochronę środowiska naturalnego.Kładziemy nacisk na recykling odpadów a także rozbudowę zakładu produkcyjnego w Turzy prowadzoną w oparciu o najnowsze rozwiązania pro ekologiczne, zakup nowych energooszczędnych maszyn do linii produkcyjnej.

 • dbanie o należyty stan wszelkich maszyn oraz urządzeń
 • ciągła modernizacja parku maszynowego
 • ulepszanie procesu projektowania produktów
 • poprawa procedur produkcji oraz jej jakości
 • efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów
 • ograniczanie wytwarzanych odpadów

 

 • współpraca z organizacją odzysku opakowań REKOPOL S.A.
 • obniżanie poziomu emisji substancji LZO do atmosfery
 • wdrażanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
 • wdrożenie rozwiązań elektronicznego obiegu dokumentów zmniejszających liczbę wydruków
 • szkolenia podnoszące świadomość pro ekologiczną pracowników
Bezpieczeństwo pracowników

Edukacja i szkolenia pracowników z zakresu BHP oraz weryfikacja wiedzy wdrażanie oraz egzekwowanie procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa częste kontrole miejsc pracy, parku maszynowego oraz pojazdów przestrzeganie badań technicznych jak i homologacji maszyn oraz urządzeń ciągła modernizacja parku maszynowego identyfikacja oraz minimalizowanie potencjalnych zagrożeń odpowiednie przystosowanie miejsc pracy, wraz z opisem zagrożeń tworzenie przyjaznego oraz higienicznego środowiska pracy

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych, aby poprawić komfort przeglądania.This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.