FOB-Decor Sp. zo.o.

KRS 0000175801 | REGON 278132246
NIP 649 21 24 052  | BDO 000039240

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 50 400,00 zł PLN wpłacony w całości.